2020 - City Scripts

City Scripts 2020

Amir Bazaz Aliyeh Rizvi Aparna Kapur Aromar Revi
Arunava Sinha Arundhati Ghosh Arzu Mistry Ayushi Rastogi
Chandni Singh Deepa Ganesh Deepika S Divya Ravindranath
Ipsa Jain Janaki Nair Khyrunnisa A Krupa Ge
Manoranjan Byapari Minakshi Thakur Mohit Rao Nandita Jayaraj
Nisha Abdulla Prem Panicker Priyanka Mohan/Yakshadegula Ralph Trommer
Ravikumar Kashi Sandhya Ramesh Siddharth Kankaria Sudeshna Shome Ghosh
Sunaina Coelho Varud Gupta Vasanthi Hariprakash Venkat Srinivasan
Viju B Yogesh Maitreya